TL PreporuciBanner 670x90 Animated 15.02

Bukvarević: Status boraca u 2018. će biti još povoljniji

  • Objavljeno u BiH
Bukvarević: Status boraca u 2018. će biti još povoljniji

Prema Prijedlogu Budžeta FBIH za 2018. godinu, finansijska izdvajanje za boračku kategoriju s pozicije resornog ministarstva u ovoj godini, planirana su u visini od 315,5 miliona KM, rekao je za Radiosarajevo.ba Salko Bukvarević, federalni ministar za pitanja boraca.

U intervju za naš portal, Salko Bukvarević je govorio i o konačnom Registru boraca koji je završen prošle godine,  te rekao kako su Službe nadležne za vođenje evidencije o pripadnosti u OS BiH izdale ukupno 577.261 uvjerenje o neisplaćenim plaćama pripadnika OS BiH.

"U navedenu brojku su uračunate ljudi koji su bili angažirani u oružanim formacijama Armiji RBiH, MUP-u RBiH, HVO-u i MUP-a HRHB, uključujući i uposlene u vojnim bolnicama i namjenskoj industriji, u toku agresije na BiH, kao i i svi oni koji su u OS-u BiH proveli od jednog mjeseca do proglašenja prestanka neposredne ratne opasnosti." kaže Bukvarević, te dodaje kako je ovaj broj definitivno zaključen 1997.godine i kao takav od strane Federalnog ministarstva odbrane predat Agenciji za privatizaciju.

Federalnog ministra za pitanja boraca smo pitali ikoliko osoba koristi neki od oblika socijalnih davanja za bivše borce, koja se isplaćuju na nivou FBiH, u skladu sa Zakonom o osnovnim pravima.

"Na evidenciji Ministarstva za mjesec decembar 2017.godine nalazi se ukupno 92.529  korisnika, od toga je 47.965 korisnika lične invalidnine, 39.613 korisnika porodične invalidnine i 4.951 korisnika prava po osnovu ratnog priznanja, i oni imaju stalna mjesečna primanja predviđena Budžetom FBiH", ističe za Radiosarajevo.ba ministar Bukvarević.

Salko_Bukvarevic_RSA3.jpg - undefined

Također, pored ovih redovnih mjesečnih izdvajanja  za 92.529 korisnika nekih od oblika socijalnih davanja za bivše borce, postoje i dodatna višemilionska izdvajanja u obliku tekućih transfera namijenjena kao pomoć pripadnicima boračkih kategorija.

S Federalnim ministrom za pitanje boraca smo razgovarli i o pojavi gdje određeni broj osoba koristi više boračkih prava istovremeno, te se samo od sebe nametnulo pitanje da li u 2018. treba sačiniti jedinstven Registar korisnika prava boračko-invalidske zaštite za cijelu FBiH, u kojem bi bili objedinjeni podaci i s federalnog i s kantonalnog nivoa i šta se radi po tom pitanju.

"Na osnovu Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica, ministarstvo koje ja vodim raspolaže s Jedinstvenim registrom korisnika u koji se trenutno ažuriraju sva primanja koja smo isplatili. Po ovom Zakonu svi kantoni također će imati obavezu da u ovaj registar unesu sve podatke o primanjima korisnika boračko invalidske zaštite", objašnjava nam Bukvarević.

Prema njegovim riječima, tek nakon unosa svih podataka biti će poznat podatak o ukupnim primanjima za svakog pojedinca pa i za one koji primaju određene naknade iz više izvora.

Salko_Bukvarevic_RSA1.JPG - undefined

Na naše pitanje zašto Ministarstvo još nije javno objavilo sadržinu Registra boraca iako je on u potpunosti, ministar Bukvarević nam pojašnjava da shodno izmjenama i dopunama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica Registar korisnika boračko invalidske zaštite i pripadnika OS-a BiH će biti dostupan, u službene svrhe, i to svim nivoima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

"Također, postoji i Pravilnik kojeg smo donijeli u ministarstvu i kojim je preciznije definisan način unosa podataka i pristup i korištenje podataka iz ovog Registra, te je to jedan od razloga zašto još uvijek nije javno objavljena sadržina", kaže on.

Na kraju svog razgovora za Radiosarajevo.ba,  Salko Bukvarević federalni ministar za pitanja boraca najavio je mnogobrojne aktivnosti u 2018. godini, a između ostalog kao primarne je izdvojio:  Izmjenu i dopunu Zakona o osnovnim pravima branilaca i članova njihovih porodica, u cilju poboljšanja statusa boraca i članova njihovih porodica, formiranje interresorne grupe za izradu Nacrta jedinstvenog zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica, te završetak druge faze revizije boračkih kategorija.

IZVOR: RADIO SARAJEVO

senoworks