TL PreporuciBanner 670x90 Animated 15.02

I dalje se zapošljava bez javnog natječaja

  • Objavljeno u BiH
Istaknuto Foto Ilustracija Foto Ilustracija

Zapošljavanje bez javnog natječaja u javnim poduzećima i nedostatak informacija o zapošljavanju, nedostatak potpunog registra zaposlenih u javnom sektoru BiH koji bi obuhvatio i sve karakteristike i referencije zaposlenih, nedostatak primjerenog regulacijskog okvira, složenost Federacije FBiH i ustavne nadležnosti, neusklađenost zakonske regulative na federalnoj i županijskoj razini... samo su neki od temeljnih problema u području zapošljavanja, koje su iznijeli predstavnici Ureda za reviziju institucija FBiH, organizacije Centar civilnih inicijativa (CCI) i Transparency Internationala u BiH o temi “Transparentno i meritorno zapošljavanje za kvalitetniju javnu upravu”.

ZDENKO JURILJ

VEČERNJI.BA

Vlada FBiH donijela je novi Zakon o radu kojim je zabranjeno zapošljavanje bez natječaja u državnim institucijama, agencijama i poduzećima s većinskim državnim vlasništvom. Njime je regulirano da se za svako radno mjesto u državnom sektoru raspiše javni oglas te da je prestanak radnog odnosa usklađen sa Zakonom o MIO FBiH. Vlada je zadužila federalne uprave, upravne organizacije, ustanove i druge federalne institucije i službe, Agenciju za državnu službu FBiH i institucije FBiH koje je osnovala Federacija, a koje vrše javne ovlasti i imaju svojstvo pravne osobe, izuzev federalnih ministarstava, obustaviti natječajne procedure za prijam državnih službenika, namještenika i ostalih zaposlenika do 30. lipnja 2017. godine. Obustava se odnosi i na zaključivanje svih ugovora o djelu, osim u slučaju neodgodive potrebe, kada te institucije ugovor o djelu mogu zaključiti isključivo uz prethodnu suglasnost Vlade FBiH.

Pročitajte više na: https://www.vecernji.ba/vijesti/revizori-upozorili-i-dalje-se-zaposljava-bez-javnog-natjecaja-1176186 - www.vecernji.ba

senoworks