TL PreporuciBanner 670x90 Animated 15.02

IZVJEŠTAJ O MONITORINGU RADA VLADE USK

  • Objavljeno u Kantoni
IZVJEŠTAJ O MONITORINGU RADA VLADE USK

REZULTATI RADA VLADE UNSKO-SANSKOG KANTONA, U PRVOJ POLOVINI 2016. GODINE, NAJLOŠIJI SU U POSLJEDNJIH 6 GODINA, POSMATRAJUĆI PRVA ŠESTOMJESEČJA. U adekvatnom periodu prethodnog mandata – prvoj polovini druge godine mandata (2012, dakle) – Vlada USK realizovala je čak 100 mjera više od 447 realizovanih u prvoj polovini 2016. godine. Pritom to joj je bio tek uvod u još za 100 mjera bolji rezultat u drugom kvartalu te godine.


LOŠI REZULTATI DEFINITIVNO JESU U VEZI SA POLITIČKOM KRIZOM KOJA JE, U POSMATRANOM PERIODU, POGAĐALA KANTON. Pogled na statističke podatke, međutim, ukazuje na to da politički problem i blokade, uključujući i jednomjesečni nerad vlade (odnosno nezasjedanje) u period 24.3. do 21.4.2016. nisu izazvali dramatični pad produktivnosti Vlade, u odnosu na prethodni period, nego je problem u tome što je, zbog njih, izostao očekivani ili nužni rast.
Naime, nakon što je, neposredno po svom imenovanju, u 2. kvartalu 2015. godine Vlada USK ostvarila svoj najbolji rezultat, od cca 300 realizovanih mjera, u sljedećem je kvartalu pala na cca 220, i u nastavku, 4 kvartala za redom, umjesto ponovnog dizanja produktivnosti, zadržala isti nivo, koji ju je i doveo u ovakvu poziciju.
ONO ŠTO GOVORI U PRILOG TEZI DA VLADA USK MOŽE I PUNO BOLJE (A U KONAČNICI I SVE DRUGE VLADE U BIH) JE PODATAK DA JE RADEĆI TEK 9 DANA U APRILU REALIZOVALA ISTI NIVO MJERA KOLIKO JE REALIZOVALA U NEKIM MJESECIMA OVOG MANDATA, U KOJIMA JE RADILA BEZ IKAKVIH PREKIDA I OPSTRUKCIJA.
ODNOS INTENZITETA RADA (ODNOSNO, UČESTALOSTI ZASJEDANJA) I PRODUKTIVNOSTI (TJ. BROJA RAZMOTRENIH MJERA) VLADE USK JE PRILIČNO NEUOBIČAJEN. Vlada USK je, naime, nakon Vlade KS, vlada sa najvećim intenzitetom rada od svih kantonalnih vlada (u prvoj polovini 2016. godine je, čak i uz jednomjesečnu pauzu u radu, održala 37 sjednica, što je 6 mjesečno, u prosjeku). No po produktivnosti je (sa 447 razmotrenih mjera u prvoj polovini 2016), tek na 6. mjestu kantonalne ljestvice.
ČAK 11, OD 37 ODRŽANIH SJEDNICA SU BILE VANREDNE, ŠTO JE POKAZATELJ NEORGANIZOVANOSTI I PREVIŠE SITUACIJA KOJE VLADA NIJE PREDVIDJELA I MOGLA UKLOPITI U REDOVAN RAD. Kada se kontinuirano održavaju vanredne sjednice 3
onda je to znak slabosti i loše organizovanosti Vlade koja ne prilazi sistemski problemima, nego djeluje na principu “gašenja požara” što dugoročno potencijalno stvara nove problem.
ŠESTO MJESTO KANTONALNE LJESTVICE, I JEDAN OD NAJLOŠIJIH SVOJIH REZULTATA OD 2011. GODINE, VLADA USK ZAUZIMA I U REALIZACIJI ZAKONA. U prvoj polovini 2016. godine, Vlada je utvrdila 6 zakona – 3 u prijedlogu i 3 u nacrtu. Rezultat je to 3 puta lošiji od onog koji su, u istom period, ostvarile vlade TK i KS. I dva i po puta lošiji od rezultata Vlade USK u prvoj polovini 2011. godine.
ČAK ČETVRTINA RAZMATRANIH MJERA U POSMATRANOM PERIODU SU IZVJEŠTAJI. Vlada USK je u prvoj polovini 2016. godine razmotrila 114 izvještaja, koji predstavljaju najzastupljeniju mjeru u ovom period.
VLADA USK JE KASNILA SA USVAJANJEM SVOG PROGRAMA RADA ZA 2016. GODINU, A REZULTATI OSTVARENI U PROTEKLOM ŠESTOMJESEČNOM PERIODU SU SKROMNI. Od 135 mjera Programom rada Vlade USK planiranih za realizaciju u 2016. godini, do 30.06.2016., u potpunosti je realizovano (utvrđeno u prijedlogu) njih 41, odnosno 30%. Posmatrajući samo polugodišnji nivo realizacije, Vlada USK je do kraja juna tekuće godine, trebala realizovati 91 mjeru, a realizovala je u potpunosti 45% od polugodišnjeg plana. Ukupno, Vlada USK do kraja kalendarske 2016-e godine treba realizovati još 86 mjera ili duplo više od realizovanog u prvih 6 mjeseci ove godine.
PORED LOŠE REALIZACIJE ZAKONODAVNOG DIJELA PROGRAMA RADA (A UTVRĐEN JE TEK SVAKI 6. PLANIRANI ZAKON), NAJOZBILJNIJI PROBLEM PREDSTAVLJA NEPOSTOJEĆA REALIZACIJA STRATEGIJA. U prvih 6 mjeseci 2016. godine vlada nije utvrdila nijednu od 5 za realizaciju u ovoj godini planiranih strategija. A tri su, po planu, trebale biti utvrđene u prvoj polovini godine.
U MASI NEREALIZOVANIH MJERA IZDVOJIĆEMO DVIJE KOJE SU TOLIKO BITNE DA SE NIJE SMJELO DOGODITI DA NE BUDU UTVRĐENE. ALI NISU. Prva je Strategija razvoja visokog obrazovanja a druga Smjernice razvoja poljoprivrede u USK.
POZITIVNO JE DA JE BUDŽET USK ZA 2016. GODINU, U SKUPŠTINI, USVOJEN NA VRIJEME, I POZITIVNO JE DA GA JE VLADA UTVRDILA NAJBRŽE U POSLJEDNJIH 6 GODINA, ALI JE I DALJE ČINJENICA DA ON, NA VLADI, NIJE DONEŠEN U SKLADU SA ROKOVIMA KOJE PROPISUJE ZAKONOM. Vlada USK, utvrdila je prijedlog Budžeta USK za 2016. godinu, na sjednici Vlade održanoj 21.12.2015. godine, iako Zakon o Budžetima u FBiH propisuje da se Prijedlog Budžeta finalizuje do 01. novembra.
4
NERAZUMNO ZADUŽIVANJE USMJERENO, UMJESTO U RAZVOJ, NA JAVNU
POTROŠNJU, DOŠLO JE NA NAPLATU. Za razliku od prethodne godine kada je iz Budžeta
izdvojeno 784 hiljade KM na ime kamata za dignute kredite, u 2016. godini, taj iznos će biti
usedmostručen i iznosiće preko 5,4 miliona KM.
Zaduženost je, pored ogromne stope nezaposlenosti, najveći problem sa kojim se suočava
Vlada USK, a što je nasljeđe od prethodnih vlasti, koje su se ponašale krajnje “nedomaćinski”.
KOORDINACIJA RADA SKUPŠTINE I VLADE USK NIJE BILA DOBRA U PRVIH 6 MJESECI
2016. GODINE, ŠTO JE I REZULTIRALO NAJLOŠIJIM REZULTATIMA RADA OBJE
INSTITUCIJE U ZADNJIH 6 GODINA, ČAK JE JEDNA ZAKAZANA SJEDNICA SKUPŠTINE,
OTKAZANA ZBOG IZOSTANKA PODRŠKE MATERIJALIMA VLADE USK. Jedna od
posljedica ovakvog odnosa Vlade i Skupštine je činjenica da je od 6 zakona utvrđenih na Vladi,
u posmatranom periodu, Skupština, u ovom periodu, razmatrala tek 1 zakon u nacrtu.
VLADA USK JE 16.06.2016. GODINE USPOSTAVILA TIJELO ZA KOORDINACIJU EU
INTEGRACIJAMA. Vlada USK treba konstantno vršiti koordinaciju i pratiti rad ovog tijela, te
upoznavati javnost o obavezama koje USK ima i kako ih ispunjava, u pogledu navedenog.


STEPEN TRANSPARENTNOSTI RADA VLADE USK, UKAZUJE NA POTREBU ZA ZNAČAJNIM POBOLJŠANJIMA U OVOJ OBLASTI.

Sjednice Vlade se ne najavljuju, zapisnici sa sjednica se usvajaju sa zakašnjenjem i ne postavljaju na portal Vlade USK. Takođe, potrebno

je postaviti konkretnije podatke o svakom resoru posebno, te obimu posla koji se obavlja i koji se
realizuje u skladu sa Programom rada. A zajedno sa Skupštinom potrebno je konačno urediti i
javnu dostupnost odgovora na poslanička pitanja.


VLADA USK JE “ZARADILA” NEGATIVAN REVIZORSKI IZVJEŠTAJ OD FEDERALNOG
UREDA ZA REVIZIJU.

Federalni ured za reviziju javnog sektora je pronašao niz propusta u
poslovanju vlasti. Na žalost u BiH se vlasti još uvijek ne smjenjuju zbog negativnih revizorskih
izvještaja, neispunjavanja planiranih obaveza ili, generalno, zbog loših rezultata rada,
nekoncentrisanog na ključne probleme i njihovo rješavanje i na poboljšanje kvaliteta života
građana. Vlasti se smjenjuju u čudnim igrama uskostranačkih i ličnih interesa pojedinaca koji
imaju moć u svojim rukama. Tako je bilo i ovaj put u USK.


VLADA USK U PRVOJ JE POLOVINI 2016. DOŽIVJELA REKONSTRUKCIJU, A
NEPOSREDNO NAKON OVOG PERIODA (10.7.2016) I SMJENU, TE IMENOVANJE NOVE
VLADE.

Komplikovanost odnosa među akterima na političkoj sceni je tog stepena da je unutar
stranaka na vlasti došlo do sukoba oko načina rješavanja krize i kadrovskih rješenja, a u
konačnici i do specifične podjele na poziciju i opoziciju (pripadnici iste stranke su na različitim
stranama). Vlada imenovana u julu, namjesto smjenjene, manjinska je Vlada (SDA i SBB), što
baš nije najbolji garant stabilnosti u narednom periodu.
VLADA USK, U SVIM SVOJIM IZDANJIMA, KRŠI ZAKON O RAVNOPRAVNOSTI POLOVA U
BIH. Iako Zakon propisuje da je najmanja zastupljenost manje zastupljenog pola 40%, što znači
da bi u Vladu USK morale da budu najmanje 4 žene, to nije ispoštovano ni u Vladi imenovanoj u
februaru 2015. (u kojoj je bila samo 1 žena), ni u Vladi nastaloj rekonstrukcijom u maju 2016. (u
kojoj su bile 2 žene). Na žalost, umjesto da se promjena Vlade u julu iskoristi za usklađivanje
njenog sastava sa Zakonom, nova Vlada USK, imenovana 10. jula, još drastičnije krši Zakon i
vrši sistemsku diskriminaciju, jer u svom sastavu nema nijednu ženu.
STOJI U SAOPĆENJU CENTRA CIVILNIH INICIJATIVA

senoworks