TL PreporuciBanner 670x90 Animated 15.02

Kriminal na fakultetima

  • Objavljeno u BiH
Kriminal na fakultetima

Kada je prije destak dana premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković najavio promjene u sistemu financiranja fakulkteta koji djeluju u okviru Univerziteta u Sarajevu, predstavnici fakulteta su vrisnuli i upozorili da je to pokušaj vlasti da "udari na autonomiju visokog obrazovanja"

IZVOR: SLOBODNA BOSNA

 

Konaković je odgovorio da se ne radi o udaru na autonomiju nego "o udaru na džepove zaposlenih na fakultetima".

Neposredan povod za ovakvu Konakovićevu "ofanzivu" bila je Informacija koja je Vladi kantona Sarajevo prije dva mjeseca upućena iz Ministarstva financija Federacije. Riječ je o dokumenetu  kojeg je sačinila Federalna financijska policija Federacije i čiji je puni naziv Informacija o nezakonitostima i nepravilnostima u financijskom poslovanju fakulteta i akademija i naučnih institucija Univerziteta u Sarajevu.

Ono što se u ovoj Informaciji koju  portal "SB" posjeduje, tretira kao "nezakonitosti i nepravilnostii u poslovanju", na običnom, narodnom jeziku se zove kriminal i  pljačka javnog novca! U ovoj informaciji sačinjenoj na 45 stranica pobrojane su brojne kriminalne radnje na 13 kontroliranih fakulteta i akademija zbog kojih bi u svakoj pravnoj državi tužilaštva i sudovi imali godinama pune ruke posla.

Financijski inspektori u uvodu  su konstatirali da je "autonomija univerziteta" na svim visokoškolskim institucijama, nakon što su ukinuti upravni i nadzorni odbori, shvaćena tako da je sva vlast, a naročito financijska, koncentrisana u rukama dekana koji praktično mogu raditi što god im se ćefne, a da za to nikom ne polažu račune.
 

AUTONOMIJA ZA KRIMINAL

 Financijska kontrola provedena je tokom 2014.godine, međutim malo je vjerovatno da su uočene "nezakonitosti i nepravilnosti" ispravljene nakon toga. Nijedan od kontroliranih fakulteta nije proveo zakonsku obavezu trezorskog poslovanja, nego je nastavio poslovati po "starom-dobrom" metodu kojeg je teško kontrolirati i nadzirati.

Treba podsjetiti da se za visoko školstvio iz budžta Kantona Sarajevo godišnje izdvaja 66 miliona KM i da je utrošak tih sredstava stvar "autonomije" pojedinih fakulteta.

Teško je u jednom novinskom tekstu izdvojiti čak i mali dio kriminala kojeg su na fakultetima konstatovali finacijski inspektori. Tako dekani, profesori i spoljni saradnici između sebe po ugovorima o djelu raspoređuju milionske iznose. Praksa je to na svim kntrolisanim fakultetima, ali se ističe Fakultet za saobraćaj i komunikacije na kojem je tokom 2014.godine sklopljeno čak 562 ugovora o djelu!? Tako je 32 zaposlenih na ovom fakultetu između sebe podijelilo više od 300 hiljada KM. Inače ovaj fakultet, kojeg je nekadašnji dekan i ugledni funkcioner SDA Šefkija Čekić pretvorio u porodični biznis (na mjestu dekana ga je naslijedio zet Samir Čaušević) prijavio je čak deset zaposlenih više nego što ih zaista radi i tako godinama izvlačio dodatne novce poreskih obveznika.

Financijski inspektori su ustanovili kako su političari koji su u tom periodu obavljali visoke dužnosti uredno primali visoke plaće na fakultetima na kojima su bili zaposleni iako ih studenti nikada nisu vidjeli. Ogroman potencijalni kriminal krije se i u  "prekovremenom radu" koji se masno plaća, a kojeg je nemoguće kontrolirati i egzaktni dokazati.

 

ISLAMSKI FAKULTET U ILEGALI!?

 Da za profesore i naučne radnike ne vrijedi ništa što vrijedi za obične smrtnike i budžetske korisnike, vidi se i na "banalnom" primjeru dijeljenja regresa za godišnje odmore. Iako je preporuka Vlade Kantona bila da budžetski korisnici ne dijele regres koji je veći od 50% prosječne plaće u Federaciji BiH (oko 430 KM), zaposlenici na Pravnom fakultetu su 2014.godine bili počašćeni regresom koji se kretao od 800 pa do 3,5 hiljade KM!? Za dekane fakulteta ne vrijede nikakvi zakoni, pa ni Zakon o javnim nabavkama: rekonstrukciju podrumskih prostorija Fakulteta poltičkih nauka obavila je firma koju je samovoljno odabrao dekan Šaćir Filandra...

No, možda najdrastičniji primjer haosa i bezakonja koje vlada na sarajevskim fakultetima je slučaj Islamskog fakulteta za koji bukvalno ne postoji nikakav zakon, iako je na teretu poreskih obveznika. U Informaciji Finacijske policije Federacije nije navedeno koliko je Islamski fakultet dobio novca iz kantonalnog budžeta tokom 2014 godine. Katolički bogoslovni fakultet dobio je oko 450 hiljada, pa se samo može nagađati da je za Islamski fakultet izdvojeno više novca. Međutim,  kako su konstaotvali financijski inspektori, taj fakultet uopće ne posjeduje vlastiti račun, pa mu je iz budžeta novac uplaćivan na račun koji uopće nije njegov!? Islamski fakuktet nije vodio nikakve poslovne knjige, evidenciju primljenih i potrošenih sredstava, ništa, ništa, ništa! No, zaključuju nemoćno financijski kontrolori, taj fakultet je uprkos svjesnom kršenju svih zakonskih i poslovnih propisa i dalje nastavio primati uplate iz budžeta Kantona Sarajevo!?   Izvještaj o financijskim malverzacijama na sarajevskim visokoškolskim instiucijama kojeg je ustanovila Financijska policija Federacije ovih dana je ministar obrazovanja nauke i obrazovanja Elvir Kazazović proslijedio rektoru Univerziteta Rifatu Škrijelju. O ovom  materijalu sutra će se uz prisustvo svih dekana sarajevskih fakulteta i akademija raspravljati na Odboru za financije Univerziteta u Sarajevu.

SLOBODNA BOSNA

senoworks