TL PreporuciBanner 670x90 Animated 15.02

Haris Kaniža: Moramo ustati i prestati šutiti, moramo pokrenuti sve dobre ljude

Istaknuto Haris Kaniža: Moramo ustati i prestati šutiti, moramo pokrenuti sve dobre ljude

U okviru predizbornih kampanja stranaka, i nezavisnih kandidata, a koje realizuje BHMagazin, razgovarali smo sa gospodinom Harisom Kanižom, kandidatom ispred Stranke za BiH za Federalni parlament.

 

Rođen  u Travniku 1981. godine gdje  odrastao, završio osnovnu školu i Elči Ibrahim pašinu medresu. Visoko obrazovanje stekao  na Pravnom fakultetu u Sarajevu. Nakon toga bio  advokatski pripravnik, položio pravosudni i advokatski ispit i od 2010. godine obavlja poslove advokata u Travniku. U advokatskoj djelatnosti stekao  mnoga znanja i vještine, kao i bogato iskustvo, kako u profesionalnom tako i u društvenom smislu, posebno iz oblasti građanskog, radnog, privrednog, upravnog, ustavnog i međunarodnog prava.

Od 2011. godine član je Stranke za Bosnu i Hercegovinu. Bio je vijećnik u Općinskom vijeću Travnik u mandatu 2012 – 2016 godine i aktuelno  učestvovao u mnogobrojnim aktivnostima kada su u pitanju lokalna zajednica i njeni problemi (pitanje budžeta i raspodjele budžetskih sredstava, normativnopravna pitanja, problemi javnih preduzeća i ustanova, isporuke toplotne energije, rad mjesnih zajednica i tome slično).

Stranka za Bosnu i Hercegovinu u predstojeće opće izbore izlazi sa odlučnošću da nikada ne odustanemo od borbe za cjelovitu, nedjeljivu i prosperitetnu BiH, a istovremeno spremni da sa svima onima kojima je u srcu država Bosna i Hercegovina otvorimo dijalog, tragamo za kompromisima i konsensusom, da poštujemo bogatstvo naših različitosti i borimo se za zajednički život u našoj jedinoj domovini.

Od svog osnivanja Stranka za BiH je prepoznata kao integrirajuća, demokratska, multietnička stranka političkog centra, koja se zalaže za izgradnju suverene države ravnopravnih građana i naroda, te za vladavinu zakona koji su utemeljeni na najvišim standardima ljudskih sloboda i prava.

Mi duboko vjerujemo da je vrijeme ideoloških pokreta i partija koje djeluju na principima homogenizacije etničkih grupa ili organiziranja države na etno-teritorijalnim principima prošlo i anahrono. Vrijeme je da gledamo u politiku kao sredstvo/instrument rješavanja egzistencijalnih problema građana. Došlo je vrijeme da političari-ideolozi budu zamijenjeni političarima-menadžerima. Dakle, onima koji rješavaju svakodnevne probleme, a ne služe se politikom i ideologijom kao instrumentima plašenja građana ili sredstvom indoktrinacije i širenja mržnje.

Mi smo opozicija već osam godina. Za nas ovi izbori predstavljaju povratak na staze državotvorne politike koja je bila odsutna i zbog čega je država dovedena u stanje duboke krize.

Stranka za BiH u ove izbore ulazi reformisana, obogaćena i ojačana mladim i sposobnim ljudima, ekspertima, politički i moralno nekompromitiranim ljudima, dokazanim patriotima, sa platformom i programom pod motom „PROBOJ“ – Probosanskohercegovačko jedinstvo (iz obruča korupcije, nepotizma, kriminala, siromaštva, laži, prevara i manipulacija).

 

-          Kada će Bosna i Hercegovina početi da koristi bogom dati potencijal koji posjeduje ?

 

- Bosna i Hercegovina posjeduje ogroman prirodni i ljudski potencijal i resurse koji do sada nisu iskorišteni u dovoljnom kapacitetu i omjeru. Kvalitetno i kvantitativno iskorištavanje svih potencijala i resursa zavisi od mnogih okolnosti. S tim u vezi, SBiH se, s ciljem korištenja punog potencijala, u svom programu zalaže za puni suverenitet nad strateškim resursima, makroekonomsku stabilnost, dinamičan ekonomski rast, razvoj i investicije, otvaranje investicijskog ciklusa i punog zamaha u sektorima koji nose brži rast i traže nova radna mjesta (industrija, energetika, građevinarstvo, turizam, poljoprivreda ...). U posebnom smislu to predstavlja efikasno korištenje energetskih potencijala i izgradnju infrastrukture, ali uz osnovne principe koji se odnose na to da svi izgrađeni objekti ostaju u vlasništvu BiH, da u tome obavezno učestvuju kompanije iz BiH i da se primjenjuju najviši ekološki i tehnološki standardi. Stranka za BiH će u svom djelovanju predložiti niz mjera kako bi se ovaj plan ostvario i time prirodni i ljudski potencijal doveo na nivo koji zaslužujemo. Zaista imamo mnogobrojna prirodna bogatstva pogodna za ekonomsko iskorištavanje, turizam i ujednačen regionalni i ruralni razvoj, ali i ljudske resurse koji su dovoljno osposobljeni i rašireni, samo ih treba sistemski poredati i funkcionalno povezati. SBiH ima takve ljude, neki od njih nalaze se i na izbornim listama i sigurno će uložiti mnogo truda da se sadašnje iskorištavanje svih resursa podigne na mnogo veću razinu.

 

-          Kada propadne penzioni/mirovinski fond šta će biti sa penzionerima/umirovljenicima ?

- U svom programu SBiH se ozbiljno zalaže za izgradnju pravednog i funkcionalnog državnog i društvenog sistema u svim oblastima političkog i ljudskog djelovanja, te je time protiv svih negativnih individualnih pogodovanja koji u svojoj cjelini veoma loše djeluju na razvoj naše države. U tom smislu predložićemo provođenje ozbiljnih reformi u oblasti rada i zapošljavanja, zdravstvenog i penzionog sistema. U okviru reforme penzionog sistema koji se zasniva na načelu međugeneracijske solidarnosti zalagaćemo se za osiguranje dugoročne održivosti fonda PIO/MIO, sprječavanje socijalne ugroženosti u poznijem životnom dobu, pravedniji penzijski sistem kroz jače vezivanje penzija za uplaćene doprinose, visinu plaća i duljinu staža osiguranja, izmjene porodičnog zakona i zakona o nasljeđivanju, izmjenu načina obračuna penzijskog osnova kroz bodovni sistem i uvođenje redovnog i transparentnog usklađivanja penzija umjesto saadašnjeg sistema koeficijenta, povećanje finansijske discipline i obuhvata penzijskim sistemom, uvođenje adekvatnih stopa doprinosa za tzv. beneficirani radni staž, unaprjeđenje jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa. Također, pored prvog penzionog stuba uveo bi se i tzv. drugi penzioni stub – dobrovoljni penzioni stub koji će se zasnivati na individualnoj kapitaliziranoj štednji. Ovim mjerama spriječili bi propadanje penzionog fonda (uz dodatnu reformu u oblasti rada i zapošljavanja s ciljem stvaranja što više produktivnog stanovništva), učvrstili bi statusni i imovinski položaj penzionera, ali i doveli do javne rasprave o ideji plaćanja bruto plaće radniku, uz njegovu obavezu da sam plaća zdravstveno osiguranje i sam štedi za penziju i zavisno od rezultata javne rasprave krenuli u njeno regulisanje.

 

-          Smatrate li da je privatni sektor dio problema u BiH ?

SBiH će predložiti i niz mjera u oblasti reforme zdravstvenog sistema, obrazovanja, nauke, kulture, sporta, stambene i socijlane politike i administrativnog aparata. U ovikru svih ovih reformi moramo biti hrabri i krenuti u radikalnu racionalizaciju i smanjenje administracije, uz uvođenje meritokratskog sistema (sposobni, a ne podobni) i eliminiranje klijentelizma i nepotizma u državnom aparatu i javnim preduzećima. Sve predviđene reforme stvoriće prostor za discipliniranje javnih preduzeća i ustanova, državnih službi i agencija, a time i za mnogo veća ulaganja u njihovu infrastrukturu, sve radi pružanja boljih usluga. Samo na ovaj način možemo doći do određenog izjednačavanja primanja u javnom i privatnom sektoru, pravednije raspodjele budžetskog novca i jačanja privatnog sektora, brzog i efikasnog osnivanja firmi, uvođenja poreskih olakšica za tek osnovana preduzeća i obrte. Privatni sektor nije i ne smije biti problem u BiH, ali treba uložiti mnogo znanja i rada kako bi on procvijetao jer bi se time lakše ostvarile reforme u penzionom, zdravstvenom i socijalnom sistemu, povećale plaće i poboljšali uslovi rada.

 

-          Koji su najveći problemi građana u SBK-KSB i prvenstveno u Travniku ?

- U našoj državi na svim nivoima, pa tako i u SBK, ima mnogo problema koje hitno moramo rješavati. U našoj platformi ti problemi su identifikovani i sada je bitno raditi na tome da se oni smanje, a ne samo kritikovati. Osnovni problemi tiču se raširene korupcije, nepravde, kriminala, nepotizma, siromaštva, malih primanja, neodstatka radnih mjesta, teških uslova rada. Svi ovi problemi rasprostranjeni su i u SBK i u Travniku kao njegovom glavnom gradu. Svi znamo da je u Travniku veliki problem izgradnja srednjoškolskog cenbtra koja traje više od deset godina. Moram podsjetiti da su prva finansijska sredstva za njegovu izgradnju obezbijedili upravo kadrovi Stranke za BiH u mandatu 2006 – 2010, a da poslije toga nije skoro ništa učinjeno da se izgradnja nastavi. SBiH će i dalje tražiti da se ova izgradnja okonča što prije. Također znamo probleme koji se odnose na pitanja daljinskog grijanja i plaćanja fisknih troškova (aktivno sam učestvovao u borbi protiv ovakve prakse koja je potom prekinuta), zatim starosti i dotrajalosti vodovodnog i kanalizacionog sisitema, raširene nepravde i „štela“ prilikom zapošljavanja u javnom i državnom sektoru, problema boračke i radničke populacije, neisplaćenih potraživanja iz radnog odnosa (aktivno sam učestvovao i učestvujem u njihovoj naplati pred svim domaćim sudovima, ali i pred sudom u Strazburu i do sada imam odlične rezultate, posebno zastupajući radnike namjenske industrije, prosvjetne i druge radnike). Problema je zaista mnogo, ali moramo hitno početi da ih rješavamo, da se borimo za njihovo smanjenje i iskorjenjivanje. Moramo ustati i prestati šutiti, moramo pokrenuti sve dobre ljude jer nije problem samo u lošim ljudima nego i u onim dobrim koji šute i ništa ne poduzimaju.

 

Upravo iz prethodnih razloga sam kandidat Stranke za Bosnu i Hercegovinu koja svojim članovima dopušta demokratsku slobodu i nezavisnost, a ne kao neke druge partije koje su postale primjer antidemokratije. Stoga poručujem da SBiH ima kapacitet da vodi ovu državu i sve njene nivoe vlasti, zaslužuje povjerenje građana i naroda i sigurno može ostvariti bolje rezultate nego ovi koji su vladali u zadnjih osam godina. Nijedna politička partija nije i ne smije biti nedodirljiva, a građani će, ako Bog da, na predstojećim izborima pkazati da neće podržati one koji su nas doveli na rub propasti. Naši građani i narodi vrijede, to su čestiti i pošteni ljudi i oni će to i potvrditi vrlo brzo i na izborima koji su kod nas izgleda svake četiri godine historijski i jedina šansa da se dese promjene.

 

-          Ugroženost Hrvata u našoj državi ?

 

- U našoj zemlji svi su narodi na neki način ugroženi i to upravo i najviše od onih koji ih kao predstavljaju i koji se kao bore za njihove nacionalne i vjerske interese. U toj borbi koja je izrazito licemjerna narodi žive sve teže i teže, a oni koji su ih predstavljali sve bolje i bolje. Zato je vrijeme da takve predstavnike više ne biramo i da počnemo birati one koji će se boriti i za njihove nacionalne i za njihove egzistencijalne interese, bez licemjerstva, lažne vjere i lažnog morala. Stranka za BiH će dato povjerenje građana i naroda opravdati jer ima stručne, obrazovane, sposobne, odgovorne, poštene i čestite kandidate i aktiviste.

 

                 -    Odlazak mladih iz države ?

- Svi smo svjedoci da mladi odlaze iz naše zemlje, da bolji život traže u zemljama zapadne Evrope i da ih sveprisutna nepravda otjera. Zato poručujem mladima da ostanu i da se bore za svoju dobrobit i dobrobit svih stanovnika ove države. Pozivam ih da se priključe našoj borbi za dostojanstveniji i bolji život i da nam pomognu da ostvarimo reforme koje smo pripremili. U ovoj zemlji mora biti mjesta i prostora za sve, ali je uslov za to hrabra i iskrena borba za više pravde i više morala. To možemo samo zajedno.

 

-          Ukoliko budete izabrani u Parlament, što će te prvo uraditi ?

- Ukoliko budem izabran u Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH odmah ću pristupiti provođenju našeg programa i platforme, predložiti veliki broj zakona i podzakonskih propisa ili njihovih izmjena i dopuna, a imajući u vidu da sam u okviru advokatske djelatnosti kojom se bavim susreo mnogo nesređenih stvari koje se, vjerujte, mogu riješiti na veoma jednostavan način. Vrlo je bitno da imamo dobre zakone, ali je još bitnije da se pravilno i pravično primjenjuju. Osposobljen sam i stručan za ovaj posao i neće mi biti teško da svoje znanje i vještinu upotrijebim i tamo gdje se donose najvažnije odluke po našu državu.

 

-          Poruka glasačima ?

- Zato pozivam i mlade i sve druge glasače da 7. oktobra izađu na izbore, da olovkom promijene stanje u državi, da glasaju po savjesti, da svoje glasove ne prodaju i da time budu sudionici početka promjena. Izlaznost je veoma bitna jer ako ne iskoristite svoje pravo glasa onda će Vama vladati ponovo oni koji su nas doveli u tešku situaciju. Slobodno dajte svoje povjerenje kandidatima Stranke za Bosnu i Hercegovinu jer sam uvjeren da to povjerenje nećemo izigrati. SBiH nudi program, platformu, ideje, projekte i rješenja, a ne demagogiju, fraze i politikanstvo. Nadam se da će građani to prepoznati.

 

senoworks