TL PreporuciBanner 670x90 Animated 15.02

Sanja Renić: Vrijeme je za onu poznatu zeničku: "Hoćemo li na utakmicu komšija"?

  • Objavljeno u Intervju
Istaknuto Sanja Renić: Vrijeme je za onu poznatu zeničku: "Hoćemo li na utakmicu komšija"?

U okviru predizbornih kampanja stranaka, a koje realizuje BHMagazin, razgovarali smo sa gospođom Sanjom Renić, nositeljicom liste Naše strane Zenica

 

Gospođo Renić, nositeljica ste liste ispred Naše stranke Zenica na ovim izborima. Možete li nam kazati šta Naša stranka nudi građanima Zenice, kakva poboljšanja života?

Naša stranka na ovim lokalnim izborima kao svoj program za poboljšanje života građana Zenice ne nudi ukidanje raznoraznih referenduma i ostalih tendenciozno smišljenih predizbornih projekata nacionalističkih demokratskih stranki. Mi nudimo konkretne inicijative i projekte koje su u interesu svakog građanina.


Navest ću neke od realizovanih, na inicijativu Naše stranke u općini Centar Sarajevo otvoren je Centar za zdravo starenje. Naš odbor u Starom Gradu je uklonio kladionice iz istorijskog jezgra Baščaršije. Takođe naši su ljudi u toj istoj opštini imali veoma aktivnu ulogu u iniciranju donošenja novog Zakona o turističkim zajednicama FBiH, a na kraju su utjecali i na sam sadržaj, jer su uvršteni amandmani koje su napisali..itd.


Mi u Zenici smo ponosni da je na našu inicijativu izgrađena biciklistička staza , kakva-takva, o kvalitetu bi se dalo raspravljati. Zahtijevali smo sanaciju i obezbjeđenje deponije Rača, i naš delegat Edin Forto je to i iznio na Federalnom Parlamentu,nekoliko mjeseci prije nego se dogodila nesreća u kojoj su izgubljeni mladi životi. Dennis Gratz je na Federalnom parlamentu uputio pitanja o preduzetim mjerama u vezi sa zagađenjem u Zenici. Federalno ministarstvo turizma i okoliša razmatra produženje okolinske dozvole, još uvijek. Jedini smo posjetili i dali podršku obespravljenim radnicima preduzeća „Metalno“ i podršku mještanima sela Janjići i Vranduk u borbi protiv gradnje loše projektovanih hidroelektrana.

Na našu inicijativu JP Alba će ubrzati pripreme i gradnju podzemnih kontenera u Lameli. Zvanično, vijećnici Naše stranke su u protekle četiri godine na lokalnom nivou, podnijeli preko 400 inicijativa. Dakle, sve su to svakodnevne aktivnosti, a ne inicijative predizbornog karaktera.


Ukoliko dobijete priliku da učinite nešto nakon izbora, koji potezi će biti prioritet ?

Podrška malim i srednjim preduzećima. Strategija vlasti treba biti podrška start-up firmama, za početak bi bilo dovoljno dati neiskorištene prostorije takvim firmama, koje bi vratile „dug“ zajednici otvaranjem radnih mjesta.


Saradnja sa naučnim i visokoobrazovnim institucijama, Zenica je grad sa univerzitetom i subvencioniranje izabranih programa obrazovanja , koji imaju potencijal u razvoju privrede i zdravstva , mora da bude strateško opredijeljenje i sutra brend u kvaliteti novih kadrova.
Podrška energetskim projektima od ekološkog značaja, izrađene studije o korištenju solarne i energije vjetra usmjeravati prema privatnim inicijativama koje bi išle u smjeru akumulacije i korištenja takve vrste energije, umjesto izuzetno štetnih projekata hidroelektrana.
Zenica ima potencijal u oblasti sportskog i kongresnog turizma, pa je potrebno konsolidirati postojeće kapacitete. Od strateške vašnosti je razvijanje rekreativnog i agro turizma na području Smetova, Lisca i Pepelara.


Problem grijanja Zenica mora riješiti dugoročno iz sopstvenih toplotnih izvora. Istovremena proizvodnja električne i korisne toplinske energije, jedan je od načina rješenja.. Formiranje zajedničke firme sa učešćem Grada , Mitalla i dobavljača opreme je korisno kao privremeno riješenje.
Problem ionako ekološki ugrožene Zenice jeste niz nelegalnih deponija. Gradske vlasti su ih tolerisale (npr.deponija ispred ambulante u Blatuši) što je nedopustivo, jer je riječ o objektima koji ugrožavaju sigurnost građana u mjesnim zajednicama.


Ekološka taksa odnosno njeno precizno definisanje je od najveće važnosti za Zenicu. Naš cilj je da se tačno odredi ekološka taksa, da se zna njena namjena koja treba da bude transparentana i da se usmjeri na razvijanje sprta i mladih u sportu.
Zenica – Smart city- Pametni grad u smislu upravljanja i kontrole grada, LED rasvjetom, kontrolom saobraćaja, obavještenja putem displeja i mobilnih telefona preko glavnog komandujućeg centra.


Uključivanje Gradskog vijeća u raspravu o NK Čelik s obzirom da je Gradska uprava dugo vremena sponzorirala klub, a nije preuzimala odgovornost, te je dopuštala upravnim odborima da troše novac bez podnošenja pravih financijskih izvještaja. Mi smatramo da opstojnost Čelika kao simbola Zenice ne smije doći u pitanje, te Gradsko vijeće mora biti garant toga.


Sanacija i izgradnja novih sigurnih dječijih igrališta je svakako jedan od velikih problema grada i pokazatelj nemarnosti vlasti prema najvažnijoj populaciji. Naša stranka je već pokrenula pitanje i skupila preko 1.700 potpisa građana za peticiju „Vratimo graju mežu malu raju“. Onog trenutka kad budemo u vijećničkim klupama ovo pitanje će se vraćati na dnevni red dok ga službe koje su odgovorne ne vrate na dnevni red.
Početi realizaciju projekata iz regulacionih i urbanističkih planova, a koji rješavaju problem parkiranja u gradu.


Izgradnja žičare prema Smetovima je u ovoj situaciji ekološke krize je od najveće važnosti da se uspostavi snažna veza gradskog područja sa zelenim oazama. Naš cilj je potraga za investitorima spremnim da ulože u projekat gradnje žičare, a ovdje bi i učešće trenutnog najvećeg zagađivača bilo korisnije nego kupovina dresova klubovima određenih mjesnih zajednica ili sadnica koje nikad nisu ni posađene.
Izgradnja klizališta u Zenici je takođe naša slijedeća inicijativa i uz taj projekat napraviti Zimski grad da se razbije sivilo teških zimskih mjeseci i unese radost u dječiju , a i našu , svakodnevnicu. Neukusne i degutantne, a nadasve tehnički neispravne, objekte trajno ukloniti sa ulice, a uz minimalnu kiriju izdati nove uklopljene u priču „Zimski grad-Klizalište“ na području Kamberović polja.


Zbog odsustva propisa o uređenju prostora, Zenica je u posljednjim godinama počela gubiti svoj simbolički identitet. Posebno u dijelovima grada od kulturno- istorijskog značaja, poput Stare čaršije, koja je išarana fasadama različitih boja i reklamnim materijalom. Pred vlasnike objekata treba postaviti jasne obaveze kako bi se spriječila estetska devastacija javnog prostora i nametanje lošeg ukusa raznim dekoracijama izloga.
I još najteži dio, a to je reforma administracije , bi se započeo od problema Javnih konkursa. Protekli period zapošljavanja u administraciji obilježili su skandali vezani za konkurse. Za uspostavu stručnije, nekorumpirane i efikasnije gradske administracije važno je da rezultati na konkursu imaju veći značaj od slobodne procjene rukovodioca.


Slijedeći potez je ukidanje plaćanja komisijskog rada općinskih službenika u redovnom radnom vremenu. Došlo je vrijeme da se ovaj način plaćanja rada članova inih komisija koji su u isto vrijeme i uposlenici u gradskim službama ukine i pošto isti posao obavljaju u radno vrijeme da im se sistematizacijom komisijski rad uvede u opis poslova postojećih radnih mjesta.
Ukidanje komunalne nakanade za građevinsko zemljište je jedna od apsurdnih odluka gradskih vlasti grada Zenice. Ljudi plaćaju nešto što su već platili i to svaki mjesec, posebno što i dalje plaćaju ostale komunalije, a zemljište je njihovo vlasništvo.

 

Smatrate li da je ovo predug period da se na vlasti smjenjuju općenito dvije dijametralno različite stranke, SDA-SDP, sa svojim koalicionim partnerima, te da je vrijeme za neke nove politike u BiH ?


I prije petnaest godina sam smatrala da je period bio predug, a i tada je bila predpostavka da se iz toga može izroditi samo mafijaška korporacija koja u svom planu i programu ima isti cilj, a to je koalirati u vlasti pošto poto, izmišljajući razne krizne situacije. Tu mislim na sve stranke koje su u državnim tijelima, federalnim, kantonalnim, pa tako i gradskim tj. općinskim. Naša stranka je pokret koji se do sada nije prodao za poziciju i neko ministarsko mjesto. Mi smo pokret koji okuplja ljude koji nisu pali pod uticaj turbofolklorne politike, lošeg ukusa i degutantnih političkih odluka. Zbog svega navedenog mi čista obraza izlazimo pred građane da tražimo njihovo povjerenje. Pokazali smo da i kao opozicija znamo i hoćemo raditi na tome da naš grad, našu državu učinimo boljom.

Kako komentarišete trenutnu političku situaciju u Zenici , ali i na onim višim nivoima?


Ova tzv. politička situacija vrijeđa inteligenciju svakog stanovnika i građanina Bosne i Hercegovine. Bahatost i malograđanština su osnovne odlike vladajućih struktura na svim nivoima, a što imamo priliku vidjeti u prenosima sjednica od kantonalnih skupština do općinskih/gradskih vijeća. Vidimo da su u nemoći da izbjegnu Zakonske mjere, spremni na fizičke obračune uz „prigodnu“ retoriku. Vjerujem da će moji sugrađani shvatiti ulogu vijećnika i da im neće biti presudno njegovo ime i nacionalnost te stranačka pripadnost. Ni diplome ni magistrati nisu garant sposobnog vijećnika. Posebno ove vijećnike koji godinama u skladu sjede bez ikakve realizovane inicijative, ali kao članovi svih mogućih komisija za što primaju naknade. Imala sam priliku neki dan čuti kalkulaciju potencijalnog vijećnika ASDA i motiv zbog kojeg je na listi. Vijećnički paušal plus komisije i zaboravi da nema ni srednju školu. Takva situacija je i na višim nivoima vlasti. Nedavne izjave zastupnice iz državnog parlamenta, Marković, na sjednici, a vezane za vježbe MUP RS i Republike Srbije dokaz su kakve osobe sjede na najvišim nivoima vlasti. Incident u Skupštini KS i napad na zastupnike Naše stranke Kojović i Ćudić je rezultat takvog način odabira . Nemojte prodati svoj glas za kratkoročnu pomoć, jedan ručak ne čini bolju budućnost.


Nezaposlenost, korupcija i nepotizam su najveći problemi ne samo Zenice nego i države. Može li Naša stranka ponuditi rješenja ?


Iskoristiti kapacitete Agencije za razvoj ZEDA, REZ, i uvesti nove investitore kroz projekte koji bi imali podršku lokalne vlasti i evropskih fondova. Ni jedan strani investitor neće biti zainteresovan da unese kapital ako ne prepozna pozitivnu klimu za razvoj poduzetništva i povoljne olakšice te sami ne napravimo uslove za svoje poduzetnike. Naša stranka je već u više navrata spominjala da ništa od ovog neće biti moguće ako ne se ne napravi rez i sve agencije i službe koje su od najvećeg značaja za razvoj ne budu imale sposobne, educirane i čestite ljude u svojim redovima.
Podrška poljoprivrednicima i stočarstvu kroz ove iste agencije, nevladin sektor i evropske projekte. Tražićemo rezultate do sada podijeljenih poticaja u ovim oblastima i izvršiti transparentnu analizu rada komisije koja je raspolagala ovim sredstvima. Naša inicijativa je formiranje službe u gradskoj upravi koja će se baviti samo agrarom.


Postoji li opcija da, ukoliko osvojite određeni procenat glasova, da pristupite u koaliciju sa nekom od stranaka, i po Vama koja je bi to stranka bila poželjna?


Ne postoji mogućnost koaliranja, jer naš stav da idemo sami je konačan.


Može li Zenica ekonomski „uskrsnuti“ ? Svjedoci smo prisustvu mnogih trgovačkih centara, a nigdje ili sasvim malo firmi koje se bave proizvodnjom. Ima li šanse za ponovno uzdizanje Zenice, barem kada je u pitanju proizvodnja, zapošljavanje?


Mislim da sam u prethodnim odgovorima dala većinu odgovora, jer realizacija navedenih inicijativa neminovno vodi ekonomskom ozdravljenju Zenice. Mi vjerujemo da je to moguće i mi ćemo se boriti za svaku navedenu inicijativu.


Mital, željezara, zagađenost vazduha ?


Pred Arcelor Mittal, kao najozbiljnijeg zagaživača, moraju se staviti jasne obaveze. Potrebno je rigorozno poštovati propise, te konstantno inicirati prema višim nivoima vlasti zahtjeve da se spriječi svako nedopušteno zagađenje đivotne sredine u Zenici. To smo radili preko našeg federalnog zastupnika , kao opozicija, a još snažnije ćemo, kao izabrani predstavnici građana Zenice nakon 2.oktobra.
Željezara.
Tri godine nakon kraja II svjetskog rata i formiranja nove Jugoslavije, 1948. godine počela je kapitalna izgradnja željezare u Zenici, koja je završena 1958. godine svečanim otvaranjem, na kojem je sudjelovao i predsjednik Socijalističke federativne republike Jugoslavije (SFRJ) Josip Broz Tito. Tada je izgrađena treća visoka peć i kapacitet povećan sa 70.000 (1945) na 600.000 tona čelika godišnje.


U narednim desetljećima ponovo su modernizovani pogoni i izgrađene nove peći. Tako je 1977. godine željezara u Zenici imala 17.000 zaposlenih, dok je taj iznos prije početka drugog svjetskog rata iznosio 4000. Tada Željezara ulazi u sistem Rudarsko metalurški kombinat – RMK.
1987. godina bila je najbolja godina u istoriji željezare u Zenici po proizvodnji. Željezara Zenica je tada imala oko 24.000 zaposlenih i obim proizvodnje u iznosu od 1,87 miliona tona čelika. Željezara Zenica je tada bila jedna od najvećih željezara u Evropi.
Nakon početka rata u Bosni i Hercegovini 1992. godine, svi pogoni zeničke željezare su ugašeni i obustavili proizvodnju, a i nakon kraja rata u Bosni i Hercegovini željezara nije odmah počela ponovo sa proizvodnjom.


1998. godine je nastalo zajedničko državno preduzeće između Željezare Zenica i Kuvajtskog investicionog fonda (KIA) pod imenom BH Steel d.o.o. Zenica sa oko 1000 zaposlenih.
Šest godina kasnije, u decembru 2004. godine po preporuci Harisa Silajdžića izvršena je privatizacija željezare u Zenici sa Mittal Steel Company-om po prodanoj cijeni u iznosu jednog US$-Dollara. Mittal Steel se obavezao povećati broj zaposlenih na 4150 i investirati 135 miliona američkih dollara. Međutim, jedan manjinski dio željezare je ostao je u državnom vlasništvu i posluje kao Željezara Zenica d.o.o., dok privatizovani počinje poslovati kao Mittal Steel d.o.o. Zenica.


Nakon pregovora između Mittal Steel i Arcelor-a 2006. godine, osnovano je 2007. godine između tih dvoje metalskih giganta zajedničko preduzeće pod imenom ArcelorMittal, nakon kojeg je željezara postala članica ArcelorMittal Group-e i počinje poslovati kao ArcelorMittal Zenica. Prema podacima 2015.godine ima 2430 zaposlenih.


Naša stranka traži odgovore šta je sa tim manjinskim dijelom željezare , njenim nekretninama koje nisu zanemarive ako uzmemo u obzir da tu spada hotel Internacional, hotel Zenit u Neumu, izletničko naselje Bistričak, bazen u Industrijskoj školi, Planinarski dom Željezare,ostala radnička odmarališta, zgrada Direkcije Željezare, poslovni prostori i predstavništva u inostranstvu.

Na kraju, koja je Vaša poruka građanima Zenice?


Pozivam građane Zenice da izađu na izbore, prvenstveno one koji su izgubili volju i vjeru u mogućnost promjene. Izvarani , umorni, depresivni. Moramo skupiti snagu i vratiti dostojanstvo našim starim koji svoje dane poslije teškog radnog vijeka provode u smrdljivim, zapuštenim mjesnim zajednicama, čije je stanje alarmantno po pitanju sanitarno-higijenskih uslova (U Zenici saizuzetkom tri i to MZ Sejmen, MZ Crkvice, MZ Donja Gračanica), umjesto uređenim po njihovim potrebama i prilagođenim i drugim starosnim grupama.Vratiti mjesnu zajednicu na ono mjesto za koje je i namjenjena. Hoćemo da djeca imaju sigurnost u komšiluku za koju će biti odgovorna njihova mjesna zajednica. Hoćemo da sport ne bude luksuz nego način odrastanja i života. Hoćemo da liječenje ne bude legalno prosjačenje nego pravo svakog pojedinca na život! Hoćemo da nam djecu uče obrazovani!


Informišite se o našem radu i vidite da li su vrijednosti za koje se zalažemo i inicijative koje pokrećemo u skladu sa vašim potrebama i razmišljanjima.


Ukoliko nam ukažete povjerenje mi ćemo ga opravdati još boljim radom i još bržom realizacijom vaših i naših prijedloga za bolji i ljepši život u lokalnoj zajednici.


Vrijeme je da se vratimo onome što je naš grad uvijek činilo mjestom sigurne egzistencije i lijepog življenja.

Vrijeme je da opet budemo dobre komšije uz onu poznatu zeničku : „Hoćemo li na utakmicu, komšija“?

 

GOSPOĐI RENIĆ SE ISKRENO ZAHVALJUJEMO ZA IZDVOJENO VRIJEME ZA BHMAGAZIN PORTAL I SVAKAKO DA JOJ ŽELIMO MNOGO USPJJEHA NA SKORAŠNJIM IZBORIMA.

 

D.Š. BHMagazin.com

senoworks